Dàn đặc biệt là những con số có mối liên quan với nhau

dàn đề và cách tạo các loại dàn đề đặc biệt đánh hiệu quả

Dàn đề là gì? Giới thiệu các loại dàn đặc biệt, dàn đề theo tổng, dàn đề chẵn lẻ đánh hàng ngày, theo tuần hiệu quả từ các cao thủ lô đề

Dàn đề là tập hợp của ít nhất 10 số. Có nhiều loại dàn đề khác nhau như dàn đề chẵn lẻ, dàn đề theo tổng đáng hàng ngày hoặc theo tuần. Người chơi có thể tạo dàn đề dựa trên kết quả xổ số hàng ngày. Tuy nhiên, cũng có những loại dàn đề cơ bản mà người chơi cần biết và lưu lại trong sổ tay lô đề của mình.

1. Dàn đề theo tổng

– Dàn đề tổng 0: 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, 00

– Dàn đề tổng 1: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65

– Dàn đề tổng 2: 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66

– Dàn đề tổng 3: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76

– Dàn đề tổng 4: 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77

– Dàn đề tổng 5: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87

– Dàn đề tổng 6: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88

– Dàn đề tổng 7: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98

– Dàn đề tổng 8: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99

– Dàn đề tổng 9: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54

2. Dàn đề đặc biệt theo đầu

– Dàn đề đầu 0 : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

– Dàn đề đầu 1: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

– Dàn đề đầu 2: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

– Dàn đề đầu 3: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

– Dàn đề đầu 4: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

– Dàn đề đầu 5: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

– Dàn đề đầu 6: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

– Dàn đề đầu 7: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

– Dàn đề đầu 8: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

– Dàn đề đầu 9: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

3. Dàn đề đặc biệt theo đuôi

– Dàn đề đuôi 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

– Dàn đề đuôi 1: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

– Dàn đề đuôi 2: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92

– Dàn đề đuôi 3: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93

– Dàn đề đuôi 4: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94

– Dàn đề đuôi 5: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95

– Dàn đề đuôi 6: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

– Dàn đề đuôi 7: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97

– Dàn đề đuôi 8: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

– Dàn đề đuôi 9: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99

4. Dàn đề 25 số

– Dàn đề chẵn chẵn 25 số: 00, 22, 44,66, 88, 02, 20, 04, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62 , 28, 82, 46, 64, 48,84, 68, 86

– Dàn đề lẻ lẻ 25 số: 11, 33, 55,77, 99, 13, 31, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73 , 39, 93, 57, 75, 59,95, 79, 97

– Dàn đề chẵn lẻ 25 số: 01, 03, 05,07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63 , 65, 67, 69, 81, 83,85, 87, 89

– Dàn đề lẻ chẵn 25 số: 10, 12, 14,16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72 , 74, 76, 78, 90, 92,94, 96, 98

Trên đây là tổng hợp những dàn đề đặc biệt mà người chơi cần ghi nhớ. Tham khảo thêm những cách soi cầu lô khác cũng giúp bạn có thể tự tạo dàn đề hiệu quả, chúc các bạn thành công.

cầu vip ăn ngay

⇒   ăn ngay bạch thủ lô miền bắc

⇒  ăn ngay bạch thủ đề miền bắc 

⇒  ăn ngay song thủ lô miền bắc

⇒  ăn ngay song thủ đề miền bắc

⇒  bạch thủ lô kép miền bắc

⇒  ăn ngay dàn đề 4 số miền bắc

⇒  song thủ lô kép miền bắc

⇒  ăn ngay bạch thủ lô 2 nháy miền bắc

⇒  ăn ngay dàn đề 6 số miền bắc

⇒  ăn ngay dàn đề 8 số miền bắc

⇒  ăn ngay dàn đề 10 số miền bắc

 

cầu vip miền bắc

⇒   ăn ngay dàn lô 6 số miền bắc

⇒  ăn ngay 3 càng miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô 8 số miền bắc

⇒  ăn ngay 3 càng 2 số miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô xiên 2 miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô 10 số miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô xiên 3 miền bắc

⇒  ăn ngay đề đầu đuôi miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô xiên 4 miền bắc

⇒  ăn ngay dàn lô 4 số miền bắc

cầu víp miền nam

⇒  ăn ngay xỉu chủ miền nam

⇒  ăn ngay song thủ lô miền nam

⇒  giải đặc biệt miền nam

⇒  đầu đuôi giải 8 miền nam

⇒  ăn ngay giải 8 miền nam

⇒  đầu đuôi đặc biệt miền nam

⇒  ăn ngay bao lô miền nam

⇒  ăn ngay lô 3 số miền nam

⇒  cặp xỉu chủ miền nam

 

cầu vip miền trung

⇒  ăn ngay xỉu chủ miền trung

⇒  song thủ lô miền trung

⇒  giải đặc biệt miền trung

⇒  đầu đuôi giải 8 miền trung

⇒  ăn ngay giải 8 miền trung

⇒  đầu đuôi đặc biệt miền trung

⇒  ăn ngay bao lô miền trung

⇒  ăn ngay lô 3 số miền trung

⇒  cặp xỉu chủ miền trung